• Karolina Jeftic – Daleko ode mě: O reprezentaci traumatu

  /

 • TRANSITION AND POSTSOCIALISM:LITERATURE, MEMORY, SOCIETY AFTER 1989

  Srdečně zveme na konferenci, která se uskuteční 21. září 2023 v prostorách Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

  /

 • (Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000

  Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Rakouským kulturním centrem v Praze srdečně zvou na mezinárodní konferenci „(Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000“ / (Ne)sjednocená Evropa? Hranice a jejich překračování v německé a rakouské literatuře po roce 2000.

  /