Europa postmedievalis

23.-25.4.2024 proběhl 4. ročník mezinárodní konference EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2024, Patterns and Inspirations ve Varšavě v Polsku. Konference se zúčastnilo 50 účastníků z 14 eropských zemí, kolegyně z Číny, která momentálně studuje v Portugalsku a online formou se připojila kolegyně z Kanady. Předneseno bylo 34 příspěvků, který byly přenášeny prostředctvím youtobe kanálu. První dva konfreční dny byl hostitem Institute of Archaeology and Ethnology Polish Adacemy of Sciences, třetí konferenčí den pak Faculty of Archaeology University of Warsaw. Ve druhé polovině roku budou zahájeny editorské práce na konferenčním sborníku, který opět vydá nakladatelství Archaeopress, Oxford.

«
»