Queens, Noblewomen, and Burgher Women, 1300–1550: Initiative-takers or Passive Patrons?

Iniciativa žen zejména vyšších vrstev společnosti se během středověku velmi výrazně promítala do sféry umění, ať už vystupovaly jako objednavatelky a mecenášky, nebo přímo jako aktivní účastnice rozsáhlejších fundátorských počinů. Opomenout nelze ani vlastní tvůrčí činnost. Konferenční příspěvky na témata z dějin umění (architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo) doplní mimo jiné literárně-historická a muzikologická problematika. Cílem konference je nabídnout prostor k široké mezioborové diskuzi na mezinárodní úrovni.

Konference se bude konat ve dnech 10.–11. listopadu 2022 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Program

Konferenci pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 

Kontaktní adresy: danova@udu.cas.cz; mezihorakova@udu.cas.cz; fantysova@mua.cas.cz

«
»