Politics of Memory in Communist Czechoslovakia and Post-Communist Czechia and Slovakia

Marie Černá, Markéta Devátá, Petra Hudek a Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR zorganizovali v rámci výzkumného tématu Historická paměť Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti společný panel na mezinárodní konferenci Post-Socialist Memory Cultures in Transition (Tallinn, 20.–23. září 2023) a prezentovali zde své výzkumy.

«
»