Autor: Vojtěch Bažant


 • Multilingualism in Medieval and Early Modern Europe

  /

 • Keltové a Germáni

  /

 • Učenecká korespondence a praxe vícejazyčnosti

  /

 • Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské

  /

 • Mnohojazyčnost ve středověké a raně novověké Evropě

  /

 • Volební právo žen v 60. a 70. letech 19. století v Čechách

  /

 • Bosnia and Herzegovina. Post-Colonial and Post-Conflict Heritage of a European State

  /

 • Bosnia and Herzegovina. Post-Colonial and Post-Conflict Heritage of a European State

  /

 • Známý/neznámý středověk

  /

 • Rodová pohřebiště v Čechách, možnosti a metody jejich výzkumu a prezentace

  /